Utmattad?

Har du tagit i för hårt? Trillat åt sidan en stund? Tagit på dig för mycket och inte klarat säga nej? Du är inte ensam. Det är svårt att säga nej ibland, och oftare roligare säga ja. Dessutom går det fort idag. Vansinnigt fort på sina ställen.

Om stress

Stressad? Lite för högt tempo? Svårt varva ned? Viss stress får igång oss och gör oss pigga. Långvarig stress däremot kan vara skadligt om vi aldrig ger oss tid till återhämtning och vila. Det är när vi tappar lust, ork och motivation i vår vardag vi bör vara uppmärksamma. Då är det viktigt att fylla på med det som balanserar upp den negativa stressen.

Tune in

Lär känna och kanalisera det som stressar dig och uppnå ökad balans  genom sång och musik. I liten grupp, under avslappnade former, lär vi känna våra röster, sjunger enkla sånger tillsammans och samtalar om det som stressar oss.

Sång och musik

Musiken kan hjälpa oss att skingra tankar, och förmår också försätta oss i andra stämningslägen. Utöver den rent estetiska upplevelsen har den också förmåga beröra oss känslomässigt mycket direkt. Det finns fysiologiska förklaringar till det. Jag tar upp det på mina kurser.